Częste problemy innych użytkowników

Zapytaj w grupie na Facebooku

Porozmawiaj z nami na live-chat

Nie udało ci się znaleźć rozwiązania problemu?

Częste problemy innych użytkowników

Zapytaj w grupie na Facebooku

Porozmawiaj z nami na live-chat

Nie udało ci się znaleźć rozwiązania problemu?

Każdy element na stronie posiada własne ID lub klasę, dzięki czemu można odwołać się do niego, pisząc style css lub skrypty. W WebWave można wykorzystać element html i dodać do strony dowolny kod wykorzystujący ID lub klasę elementu.

 

ID -  przypisany jest tylko do jednego elementu na stronie.

Klasa - może być przypisana do wielu elementów na stronie, dzięki czemu pisząc style, możemy zmienić wygląd każdego elementu posiadającego daną klasę.

 

Dla przykładu dodany element tekstowy będzie miał ID, ale już nazwy artykułów będą posiadały klasę "newsfeed_name" ponieważ są to elementy, które muszą wyglądać tak samo.

 

ID elementu zawsze znajduje się w id="#"

Klasa elementu zawsze znajduje się w class="#"

 

W poszukiwaniach bardzo pomocna jest przeglądarka Chrome, ponieważ podświetla element po najechaniu na jego kod, dzięki czemu nie pomylimy kodów.

 

 

  1. Wejdź na stronę, z której chcesz odczytać ID lub klasę elementu.
     

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na element który chcesz sprawdzić i kliknij "zbadaj" / "zbadaj element" / "sprawdź element" w zależności od przeglądarki.
     

  3. W otwartej konsoli podświetli się kod elementu który aktualnie sprawdzamy.
     

  4. ID lub klasa w większości przypadków znajduje się w pierwszym wierszu najbardziej przysuniętym do lewej krawędzi, szukając od podświetlonego kodu.

Sprawdzanie ID lub klasy elementu

© Copyright 2017 by WebWave   |   Created by Adrian Bizewski

WebWave CMS - logo